info@relow.dk

+45 2119 1301

Udforsk
RELOW flisen

Vi har i samarbejde med IBF udviklet en betonflise, der reducerer CO2-aftrykket med minimum 50%, som samtidig overholder den gældende lovgivning for klassiske cementbaserede betonfliser.

Hvordan er det muligt?

Specialudviklet binder

Vi har erstattet den konventionelle cement med en specialudviklet CO2-reducerende binder. Den består delvist af uorganiske materialer som forefindes i store mængder i den danske natur, kombineret med cirkulære restmaterialer fra den danske industri. Alt dette er med til at mindske trykket på de jomfruelige materialer.

Vi har heldigvis meget mere at fortælle om vores samarbejde med IBF og du kan læse det hele her.

2000 fliser

på Svendborgvej, Næstved

I december 2023 blev 2000 RELOW-fliser indviet på Svendborgvej i Næstved. Med en samlet vægt på 162 tons fordelt over 800 meter fortov, har byen altså erhvervet sig en reduceret udledning på omkring 10 tons CO2-ækvivalent sammenlignet med konventionelle betonfliser. 

Og som det fremgår af billederne, ligner RELOW-flisen 1:1 den konventionelle betonflise, som borgerne allerede kender. Projektet på Svendborgvej, som går under navnet ‘RELOW – Et skridt på vejen mod en mere bæredygtig belægning’, er første gang RELOW-materialet præsenteres offentligt.

P4 var med til indvielsen i Næstved, hvor de spurgte os omkring RELOW-flisen. Lyt med lige her.

Grønnere materialer - samme udtryk.

RELOW-flisen har samme udseende som den traditionelle flise. Derfor kan RELOW-fliser 1:1 erstatte eksisterende flisebelægning uden på nogen måde at springe i øjnene rent visuelt.

Der er også en løsning til dig

RELOW-flisen er blot ét produkt ud af mange potentielle produkter, hvor den specialudviklede hybrid-geopolymer kan erstatte den traditionelle betonblanding.

RELOW-materialet i sig selv kan eksempelvis bruges inden for produktion af græsarmering, trappetrin, støttemure og fortovskantsten.

Vil du gerne høre mere om, hvordan produktet kan bruges i din forretning? Så er du mere end velkommen til at række ud til os.

Projektet omkring udviklingen af RELOW materialet samt tilpasning af eksisterende produktionsfaciliteter er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet).

Et betonstærkt samarbejde

RELOW-flisen er produktet af et tæt samarbejde mellem ECC og IBF, hvor vi har demonstreret, at det er muligt at udvikle et kommercielt produkt med udgangspunkt i det CO2 besparende RELOW-materiale. 

RELOW-flisen har som minimum 50% reduceret CO2-aftryk, og kommer derfor også til at indgå i IBF’s Eco2 produktportefølje. Flisen er resultatet af et pilotprojekt med udgangspunkt i IBF’s produktionsanlæg. Formålet har været at demonstrere, at RELOW-fliserne kan produceres på IBF’s eksisterende produktionsanlæg gennem mindst mulige tilpasninger.

Projektet omkring udviklingen af RELOW materialet samt tilpasning af eksisterende produktionsfaciliteter er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet).

Fordele ved produktet

 • Udseende som den konventionelle betonflise 
 • Materialernes CO2-aftryk er 50% mindre ift. en konventionel betonflise
 • Designet med udgangspunkt i IBF’s eksisterende produktionsanlæg
 • Udviklet med fokus på anvendelse af uorganiske nationale og lokale ressourcer
 • Indeholder minimum 10% rest- og genbrugsmaterialer 
 • Testet iht. kravet til betonfliser jf. DS/EN 1339. 
 • EPD (Environmental Product Declaration) verificeret 

Fordele ved at vælge RELOW-flisen

 • Udseende som den konventionelle betonflise 
 • Materialernes CO2-aftryk er 50% mindre ift. en konventionel betonflise
 • Designet med udgangspunkt i IBF’s eksisterende produktionsanlæg
 • Udviklet med fokus på anvendelse af uorganiske nationale og lokale ressourcer
 • Indeholder minimum 10% rest- og genbrugsmaterialer 
 • Testet iht. kravet til betonfliser jf. DS/EN 1339. 
 • EPD (Environmental Product Declaration) verificeret 

Stuart Clyens

Stuart er stolt brite, men har boet i Danmark siden 80’erne. Han har en Ph.d. i ingeniørskab, og har været videnskabelig projektkoordinator på 15 EU projekter, og forfatter eller medforfatter på mere end 25 succesfulde EU-ansøgninger. Stuart er detaljeorienteret og desuden fascineret af projekter, der kan være med til at løse globale, miljømæssige udfordringer.

På nuværende tidspunkt er Stuart Senior Specialist på udviklingen af Relow-fliserne.

Værd at nævne

 • *1993: Rolex Award (Rolex Watch: 30,000 DKK)
 • *1992: TopDanmark Prize (500.000 DKK)
 •  Patent: Clyens, S., Al-Hassani, S.T.S and Johnson, W. British Patent No 45778, 1975
 • Succesfulde EU-ansøgninger: 12 som forfatter, 13 som medforfatter
* Begge priser givet for udviklingen af en enhed, der er i stand til at indsamle vand fra tåger i Namibørkenen i Namibia

Erfaring

 • 2020 – 2025 Senior Specialist og Ingeniør, RELOW/IBF
 • 2018 – 2021 Specialist, SLiC / FMI, støttet af NATO
 • 2018 –  i dag Fuldtid som Ingeniør i eget selskab, STEKKER
 • 2015 – 2018 Research Engineer, Falck Schmidt Defense Systems
 • 1984-2014 Research Engineer/Project Coordinator, Teknologisk Institut

Uddannelse

 • 1973 – 1978 Ph.d. in Engineering, Manchester University/Cambridge University
 • 1971 – 1973 Ms.C. in Engineering, Oxford University
 • 1970 – 1971 Graduate Institute of Physics, Hohn Moores University, Liverpool
 • 1967 – 1970 Higher National Diploma in Applied Physics, Hallam University, Sheffield